Vores løsning

I denne blogpost får du bl.a. svar på:

  • Hvillke lande har den højeste andel af vedvarende energi i deres elforsyning?
  • Hvordan kan bæredygtig hosting blive en konkurrencefordel for dig?

Denne blogpost er 3. del af serien "På vej mod et grønnere internet".

1. del: Udfordringen!

2. del: Bæredygtig hosting - hvordan?

3. del: Vores løsning

Målsætningen for Green Volcano at levere den mest troværdige bæredygtige hosting i Danmark. Vores vurdering er at det vigtigste første skridt mod bæredygtig hosting er at benytte datacentre drevet af vedvarende energi placeret i et køligt klima.

Geotermisk kraftværk i Island

Nesjavellir Geothermal Power Plant. Geotermisk kraftværk i Island. Den geotermiske energi er tilgængelig pga. den vulkanske aktivitet i området. Foto: ThinkGeoEnergy, flickr.com, CC-BY-2.0

Vi lægger vægt på at vores hosting-service

  • adresserer kerneproblematikken direkte, nemlig CO2-udledningen fra datacentrenes strømforbrug.
  • leverer målbare resultater. Fordi vi ved hvor meget strøm, der går til at drive vores servere, samt kender andelen af fossil energi i strømforsyningen rundt om i verden, kan vi estimere hvor meget CO2, der spares pr. hjemmeside.
  • leverer en høj grad af sikkerhed og stabilitet. Høj oppetid samt sikring af data har højeste prioritet hos Green Volcano.

Bæredygtighed - også på det tekniske plan

Datacentrene vi benytter ligger i Island og er drevet af vores samarbejdspartner GreenQloud. Grunden til at vi har valgt Island som base for hosting er, som vi har set ovenfor, at landet har en meget høj andel af vedvarende energi i deres elnet - over 99%. 75% af energien kommer fra vandkraft, resten kommer fra geotermisk energi. 

GreenQloud er en veletableret virksomhed med ca. 35 ansatte i Island og USA. De er garant for en professionel, sikker drift af datacentrene, med alt hvad det indebærer af sikring af strømforsyning, daglige backups og høj oppetid. Læs mere om sikkerheden.

CO2 pr. KWh in different countries 

Island ligger helt nede på 0,182 gram/CO2 pr. KWh og forsvinder helt i forhold til de andre lande i grafikken. Kilde: SunEarthTools.com, CO2-emissions.

Reduktionen i CO2-udledning på vores nuværende løsning i forhold til en tilsvarende dansk løsning er på over 99%, blot i kraft af, at Island stort set udelukkende bruger vedvarende energi.

Driver du din hjemmeside fra egen (ikke-virtuelle) dedikerede server, kan du typisk spare over et halvt ton CO2 om året ved at skifte til vores bæredygtige hosting. Deler du din nuværende server med andre på en "shared hosting"-løsning, vil besparelsen selvsagt være mindre.

Læs mere om vores produkter.

Konkurrencefordel

Det er også vigtigt for os, at vores kunder let kan kommunikere deres grønne engagement og derved placere sig positivt i bevidstheden hos deres kunder og partnere. Vi tilbyder derfor muligheden for at benytte sig af vores valideringsservice:

 

Validation service

Valideringsgrafikken kan indsættes på kundens hjemmeside og angiver, hvor mange kg. CO2 der spares om året. Udseendet kan tilpasses kundens visuelle identitet.

Læs evt. mere om beregningerne bag vores validering her.

Problematikken omkring CO2-udledning fra fossile brændsler er fremme i bevidstheden hos en stor del af befolkningen, så enhver virksomhed der på troværdig vis kan associere sig med brugen af vedvarende energi og strømbesparelser får en potentiel konkurrencefordel.

Forskellige energikilders popularitet

Der er en tydelig tendens til, at befolkningen er positivt stillet overfor brugen af vedvarende energi. Kilde: Wikipedia

Jamen jeg har ingen hjemmeside?

Hvis du er privatperson og ikke har egen hjemmeside, men blot benytter nettet til e-mail, informationssøgning og Youtube kan du støtte kampagner som #ClickClean, som prøver at presse firmaerne i en mere bæredygtig retning. På figuren herunder er nogle af de store spillere placeret på et spektrum fra venstre mod højre, alt efter hvor meget vedvarende energi de benytter.

Your Online World. Green IRL or #dirty?

Your Online World. Green IRL or #dirty? GreenPeace ClickingClean rapport, 2014

Kære Dropbox...

Du kan sende forespørgsler til dine udbydere af dataservices, for at høre hvad de gør for at bruge mest mulig vedvarende energi og reducere strømforbruget. Det kan måske virke lidt omsonst at sidde og skrive e-mails til store virksomheder som Dropbox eller LinkedIn. Men når tilstrækkelig mange gør ligesom dig, vil det alt andet lige få udbyderne til at indse, at det er vigtigt for deres forretning at bekymre sig om deres produkters miljøpåvirkning.

Ud over det, kan du finde gode energispareråd på Energistyrelsen side sparenergi.dk.

I det store perspektiv

Hvis man tager udgangspunkt i bæredygtighedsbegrebets oprindelige betydning, skal en bæredygtig hosting ikke bare se på klimaperspektiverne, men også tage højde for miljømæssige, sociale og økonomiske forhold. En mere fuldstændig bæredygtig hosting ville altså som minimum indebære en bæredygtig produktion af IT-udstyr og gode arbejdsforhold for alle dem, som er involveret i leverandørkæden. Vores målsætning er, at bæredygtighed skal være en grundpille i virksomheden, og vi gør vores bedste for at gøre en forskel også på disse områder.

Miljøvenlig afskaffelse af IT-udstyr er en kendt problematik. Det forældes relativt hurtigt og det er pt. ikke særligt rentabelt at genanvende delene. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at elektronik-affald ikke bare dumpes mere eller mindre tilfældigt i 3-verdenslande, som der desværre er en del eksempler på.

Der er virksomheder, som har specialiseret sig i muligheden for genanvendelse af udstyr. I Danmark har vi bl.a. http://refurb.dk, som kan "hjælpe dig af med dit eksisterende udstyr samt tilbyde dig attraktivt brugt udstyr i pæn stand med garanti efter dit behov."

Hvis du arbejder i en virksomhed, som gerne vil have en skarpere profil på bæredygtighedsområdet, vil det være naturligt, ud over online aktiviteter, også se på strøm- og ressourceforbrug på andre områder end IT. Klimakompasset er en hurtig måde at få et overblik over din virksomheds samlede CO2-udledning og hvad du kan gøre for at reducere den.

Også forholdene omkring udvikling og licensering af software er et område med sociale og etiske implikationer. De seneste års skandaler med udbredt overvågning af private og virksomheders kommunikation, har sat en tyk streg under vigtigheden af at håndhæve datasikkerhed og privatlivets fred. Alle har ret til at vide, hvordan ens data opbevares og kontrollere, hvem som har adgang, 

Hos Green Volcano arbejder vi aktivt for udbredelsen af Open source software, som vi mener er den stærkeste strategi for at sikre kunden uafhængighed af leverandøren, samt sikkerhed og transparens i forhold til den software, som ligger bag hostingen. Læs mere om vores Open source strategi.

Kommentarer og spørgsmål til artiklen er meget velkomne på vores Facebook-side eller Google+.

Links

The Guardian om Google, Facebook og Apples brug af vedvarende energi

http://www.theguardian.com/sustainable-business/greenpeace-report-google-facebook-apple-green-data-centers

Eurostat om udbredelsen af vedvarende energi

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Renewable_energy_statistics

Google og vedvarende energi

http://www.google.com/about/datacenters/renewable/index.html

CO2 emissions calculator

http://www.sunearthtools.com/tools/CO2-emissions-calculator.php

Greenpeace

http://www.greenpeace.org/usa/Global/usa/planet3/PDFs/clickingclean.pdf

Artikler om nettets energiforbrug

http://www.salon.com/2013/08/19/your_netflix_habit_uses_more_energy_than_your_fridge/

http://science.time.com/2013/08/14/power-drain-the-digital-cloud-is-using-more-energy-than-you-think/

https://medium.com/@secor/the-web-is-inefficient-but-we-can-fix-it-b64d9634e0b2

http://www.mightybytes.com/blog/drupal-sustainable-web-design/

Data center energioptimering og genbrug af hardware

http://www.computerweekly.com/news/2240179213/Case-study-How-Advania-maintains-a-low-PUE-in-its-Icelandic-datacentre

http://www.itwatchdogs.com/environmental-monitoring-news/data-center/how-to-make-data-centers-more-eco-friendly-380419

http://www.refurb.dk/

http://greenrecyclingco.com/data-center-recycling.html

http://www.datacenterjournal.com/it/ewaste/

Andre links

http://www.klimakompasset.dk/

Denne artikel er publiceret under Creative Commons BY 2.0

Creative Commons licens

Tags: 
bæredygtig hosting
vedvarende energi